Zakonik je slab, ker

- življenjski skupnosti med moškim in žensko jemlje pomen zasnovanja družine, ki ga ima za obstoj družbe in jo po pomenu povsem izenačuje s skupnostmi, ki same ne morejo posredovati življenja (3., 5., 6., 60. člen).
3. člen
(zakonska zveza)
Zakonska zveza je življenjska skupnost moškega in ženske, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.
5. člen
(partnerska skupnost)
(1) Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.
(2) Taka skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če zakon določa drugače.
6. člen
(zunajpartnerska skupnost)
(1) Zunajpartnerska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske skupnosti, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska skupnost med njima neveljavna. Taka skupnost ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem zakoniku, kakor če bi sklenila partnersko skupnost. Zunajpartnerska skupnost ima pravne posledice tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če zakon določa drugače.


(2) Če je odločitev o pravici ali obveznosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz prejšnjega odstavka, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.
60. člen
(svobodno odločanje o rojstvu otrok)
- daje CSD pooblastilo, da bi lahko otroke samovoljno zasliševali o razmerah v družini brez vednosti in soglasja staršev, ki ne bi imeli niti možnosti vpogleda v zapisnike (181. člen). To odpira možnost velikih zlorab in neupravičenih posegov države v družino. Ali je prav, da Družinski zakonik vzpostavlja sistem takega nadzora družin in staršev preko zasliševanja otrok?

181. člen
(omejitev pravic staršev v postopkih pred centri za socialno delo)

(1) Center za socialno delo lahko v postopkih v zvezi z otrokom razgovor z otrokom opravi brez soglasja staršev, če oceni, da je to v korist otroka.

(2) Zaradi varstva koristi otroka lahko Center za socialno delo staršem zavrne vpogled v zapisnik o razgovoru z otrokom.

- odpira pot istospolnim parom do posvojitve katerega koli otroka in take otroke načrtno prikrajša za očeta ali mamo. V zakoniku ni nikakršne omejitve le na biološke otroke njihovih partnerjev. (217. člen)

217. člen
(posvojitelj)
(1) Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
(2) Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti otroka, lahko pa partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja.
(3) Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti, če je to v otrokovo korist.

- vsebuje podlago za uzakonitev umetne oploditve za lezbijke in trgovino z otroki s strani moških homoseksualnih parov (60. člen v povezavi s 5. členom).
60. člen
(svobodno odločanje o rojstvu otrok)
Zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. Do skupnih otrok imata enake obveznosti in pravice.
5. člen
(partnerska skupnost)
(1) Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.

- ne priznava, da je velika otrokova korist, da je deležen materine in očetove skrbi in ljubezni, ter da se mama in oče med seboj spoštujeta in imata urejene odnose, ne glede na to če živita skupaj ali ne (9. člen).
9. člen
(načelo otrokove koristi)
(1) Starši v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbijo za korist otroka. Otroke obravnavajo in vzgajajo s spoštovanjem do njihove osebe, individualnosti in dostojanstva. Otrok telesno ne kaznujejo in jih ne izpostavljajo drugim oblikam ponižujočega ravnanja.
(2) Starši imajo pri skrbi in odgovornosti za korist otroka prednost pred vsemi drugimi.
(3) Starši delajo v korist otroka, če, zlasti ob upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hotenj, primerno zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka, ter mu nudijo primerno vzgojno vodstvo in ga spodbujajo v njegovem razvoju.
(4) Druge osebe, državni organi, izvajalci javnih služb, nosilci javnih pooblastil in organi lokalnih skupnosti morajo v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka in pri tem otroka ne smejo izpostavljati nobeni obliki telesnega kaznovanja ali drugi obliki ponižujočega ravnanja.
(5) Država zagotavlja pogoje za delovanje nevladnih organizacij in strokovnih institucij za razvijanje pozitivnega starševstva.
- odpira podlago, da bodo naše otroke v šolah učili, da spol ni biološka danost, da starši nismo pomembni, da naj čim več eksperimentirajo različne spolne prakse, kot se je nezakonito že dogajalo. (Glej priročnik Ljubezen je ljubezen, link na stran 24kul.si????) Družinski zakonik namreč ne priznava pomena ženskega in moškega spola za rojstvo, razvoj in vzgojo otroka, kakor tudi ne narave.

Zato bom na materinski dan na referendumu glasoval PROTI!

  • Share/Bookmark

Tags: ,

En odgovor to “Zakonik je slab, ker”

  1. zzzz komentira:

    ja, razlogi za butalce. ker sam se potem sprašujem tudi naslednje: ali ni potem tudi narobe, da se izenačuje tisto heteroseksualno zvezo, ki ima otroke in tisto, ki jih nima, ker jih noče ali ne more imeti? plus, homoseksualna družina (partnerja + vsaj eden otrok) je možna samo v primeru, da ima eden ali pa celo oba partnerja tudi svojega biološkega otroka, oziroma otroke. in kako v tem primeru ne prispevajo nič k obstoju družbe, če so pač biološki starši? ali potem ne bi smeli enačiti niti heteroseksualne družine, v kateri je otrok bil spočet od obeh odraslih članih te družine, z heteroseksualni družino, v kateri je zgolj eden izmed odraslih članov tudi biološki starš otroka ali otrokov v družini? tako da to so razlogi za butalce, ki poskušajo skriti izvor svojega nasprotovanja in to je nestrpnost do drugačnih. diskriminacija pač.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !